Positieve gezondheid

Positieve gezondheid wat is dat?

In 2012 introduceerde Machteld Huber het concept positieve gezondheid in Nederland. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies:

  • Lichaamsfuncties
  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Meedoen
  • Kwaliteit van leven
  • Dagelijks functioneren

Zelf het spinnenweb invullen : Mijn Positieve Gezondheid

layup_dame
lay-up_dame